การประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ระดับเขต จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556 นายสมัย ทองใจ เกษตรกรทำนาบ้านหลุบปึ้ง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment