การประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ระดับเขต จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556 นายสมัย ทองใจ เกษตรกรทำนาบ้านหลุบปึ้ง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال