เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบใบรับรองและเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ มอบใบรับรองและเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ธกส. สาขามุกดาหาร ณ วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี ต. หนองสูง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร โดยมีท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบ จำนวน 22,541,400 บาท เกษตรกร จำนวน 781 ราย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال