เกษตรจังหวัดมุกดาหารต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี ต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال