เปิดจุดรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๖/๕๗


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตร-อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมเปิดจุดรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๖/๕๗ ที่โรงสีสมบูรณ์ สหกิจพืชผล ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال