ประกวดข้าวหอมมะลิ 105 จังหวัดมุกดาหาร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกวดข้าวหอมมะลิ 105 จังหวัดมุกดาหาร และคณะร่วมประกวดผลผลิตข้าว 2 ประเภท แบบกลุ่ม และ รายเดี่ยว ณ บริเวณสำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال