ออกติดตามเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ออกติดตามเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment