ออกติดตามเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ออกติดตามเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال