ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment