ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) ที่บ้านเหล่ากว้าง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment