อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า


นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายพรประสิทธิ์ โสสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال