งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ รร.ชุมชนบ้านหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 8 ส.ค. 56
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال