ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรภูพานภิวัตน์ต้อนรับ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน (นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment