หัวหน้ากลุ่มผลิตออกติดตามแปลงทดลองข้าวพันธุ์ธัญสิริน


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามแปลงทดลองข้าวพันธุ์ธัญสิริน ณ อำเภอนิคมคำสร้อยและอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال