ออกติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) อำเภอนิคมคำสร้อย


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2556 ณ อำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال