ออกติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) อำเภอนิคมคำสร้อย


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2556 ณ อำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment