ชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال