ชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment