จัดอบรมและบรรยายวิชาการ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะร่วมกับนายชื่น คำมงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง จัดอบรมและบรรยายวิชาการ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2556
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment