จัดอบรมและบรรยายวิชาการ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะร่วมกับนายชื่น คำมงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง จัดอบรมและบรรยายวิชาการ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال