ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๖


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๖ สาขาไร่นาสวนผสม ณ แปลงไร่นาสวนผสม นายกีรติ ภาคภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال