ออกติดตามแปลงไร่นาสวนผสมที่มีผลงานเด่น


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ออกติดตามแปลงไร่นาสวนผสม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแปลงที่มีผลงานเด่น เพื่อเตรียมประกวดแข่งขันระดับเขต (สสข. เขต 4 จ. ขอนแก่น) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment