สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้ารับการประกวดคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประดับประเทศ ปี 2556

 IMG_8735

นางยุพา อินทรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ จันทสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด นายนรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววัลภา ขันต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมตัดสินและให้คะแนนสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการคัดหาสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ในการนี้ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรดีเด่น และพี่น้องเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ

IMG_8540

IMG_8689 IMG_8697 IMG_8661 IMG_8673 IMG_8708 IMG_8710 IMG_8711 IMG_8714 IMG_8728IMG_8737 IMG_8831 IMG_8739 IMG_8764 IMG_8870 IMG_8871 IMG_8863 IMG_8881 IMG_8877 IMG_8921

คณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศมีกำหนดการให้คะแนนประกอบการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ที่จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556

 

ภาพข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال