การประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ นำโดย นางยุพา อินทรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจชุมชน เดิน ทางตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2553 มีสมาชิก 176 ราย มีเงินกองทุนหมุนเวียน 276,230 บาท ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนดน้อย สามารถผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อกระจายพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรในชุมชนและ เกษตรกรใกล้เคียง และเกษตรกรทั่วไป ได้ถึง 42 ตันในปี 2555 ในการนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู และนัก วิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร/อำเภอ ได้ร่วมให้การตอนรับ และให้การอำนวยความสะดวกจนภารกิจเสร็จสิ้น และลุล่วงด้วยดี

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment