รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖            นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖ เยี่ยมกลุ่มชาวสวนผลไม้จากจังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดต่างๆภายในงานฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال