รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖            นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรร่วมงาน ๑,๑๗๕ คน ประกอบด้วยเกษตรกรทั่วไป ๕๕๐ คน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ๕๒๖ คน โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน จากจังหวัดระยองและจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน รวมทั้ง จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment