อบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต)            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال