อบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) ปี ๒๕๕๖            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال