การประกวดตัดสินสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๖            นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดตัดสินสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๖ ร่วมตัดสินและให้คะแนนเพื่อคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال