โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ หลักสูตร “การจัดทำสไลด์มัลติวิชั่นในงานส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال