กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกสำรวจ วิเคราะห์ตลาดผลไม้และพืชผัก            10 พฤษภาคม 2556 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกสำรวจ วิเคราะห์ตลาดผลไม้และพืชผัก วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมจัดงานส่งเสริมการบริโภคในประเทศ และเตรียมจัดงานผลไม้ไทยผลไม้ดีที่ภาคตะวันออกตามโครงการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 และเพื่อให้ชาวจังหวัดมุกดาหารและประเทศเพื่อนบ้านได้บริโภคผลไม้และผักสดจากไร่ราคาถูก โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال