การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment