การฝึกอบรมวิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดการฝึกอบรมวิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال