จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันเกษตรกร ประจำปี 2556            สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال