การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2556            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال