การฝึกอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๖



            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال