ศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี            เมื่อวันที่ ๒๕ เมษษยน ๒๕๕๖ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment