ศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี            เมื่อวันที่ ๒๕ เมษษยน ๒๕๕๖ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال