สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจัดอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง            สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจัดอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال