การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال