การประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال