กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดูงานและให้คำแนะนำการผลิตผักแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ-พัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอหนองสูง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูงานและให้คำแนะนำการผลิตผักแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านเหล่ากว้าง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال