กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดูงานและให้คำแนะนำการผลิตผักแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ-พัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอหนองสูง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูงานและให้คำแนะนำการผลิตผักแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านเหล่ากว้าง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment