หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะออกพื้นที่ประสานงานและให้คำแนะนำด้านการตลาด แก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิคส์            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคณะออกพื้นที่ประสานงานและให้คำแนะนำด้านการตลาด แก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิคส์ ณ บ้านสวนไฮโดรโปนิคส์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment