หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะออกพื้นที่ประสานงานและให้คำแนะนำด้านการตลาด แก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิคส์            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคณะออกพื้นที่ประสานงานและให้คำแนะนำด้านการตลาด แก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิคส์ ณ บ้านสวนไฮโดรโปนิคส์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال