หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ ร่วมงานแตงร้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่ บุญบั้งไฟ ปี ๒๕๕๖            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ ร่วมงานแตงร้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่ บุญบั้งไฟ ปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال