ติดตามการจัดกระบวนเรียนรู้สำหรับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามการจัดกระบวนเรียนรู้สำหรับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556 ณ ที่ทำการ อบต. น้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตและด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองเอี่ยนดง จำนวน 20 ราย โดยมีนายสนอง ศรีประสาน เกษตรอำเภอคำชะอี กล่าวให้การต้อนรับ

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment