ติดตามการจัดกระบวนเรียนรู้สำหรับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามการจัดกระบวนเรียนรู้สำหรับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556 ณ ที่ทำการ อบต. น้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตและด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองเอี่ยนดง จำนวน 20 ราย โดยมีนายสนอง ศรีประสาน เกษตรอำเภอคำชะอี กล่าวให้การต้อนรับ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال