ออกติดตามและให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามและให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการผลิตมะนาวนอกฤดูแก่เกษตรกร ณ บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment