ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง) ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556 ณ บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และได้มอบถุงพลาสติกบรรจุผักสดพร้อมสติ๊กเกอร์ผักปลอดสารพิษให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและด้านการตลาด

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال