ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง) ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556 ณ บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และได้มอบถุงพลาสติกบรรจุผักสดพร้อมสติ๊กเกอร์ผักปลอดสารพิษให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและด้านการตลาด

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment