ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555/56            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอคำชะอี และคณะฯ ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555/56 ณ บ้านหนองบง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment