ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555/56            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอคำชะอี และคณะฯ ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555/56 ณ บ้านหนองบง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال