ออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช-ฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (ข้าวนาปรังและถั่วลิสง)            นางสุมามาลย์ สายชมพู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ปกรณ์ศิริ รักษาการเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดและอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช-ฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (ข้าวนาปรังและถั่วลิสง) ที่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ อำเภอผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment