ออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช-ฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (ข้าวนาปรังและถั่วลิสง)            นางสุมามาลย์ สายชมพู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ปกรณ์ศิริ รักษาการเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดและอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช-ฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (ข้าวนาปรังและถั่วลิสง) ที่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ อำเภอผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال