ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่งวง ควบคู่กับการปลูกผักปลอดสารพิษ            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่งวง ควบคู่กับการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านจอมมณี ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารโดยได้ให้คำแนะนำในการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال