ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่งวง ควบคู่กับการปลูกผักปลอดสารพิษ            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่งวง ควบคู่กับการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านจอมมณี ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารโดยได้ให้คำแนะนำในการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี 2556

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment