กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักเสี้ยนปลอดสารพิษ            เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอคำชะอี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรมุกดาหาร ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักเสี้ยนปลอดสารพิษ ณ บ้านหนองอินทร์มน ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال