หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชให้แนวทางการดำเนินงานแก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงจาก การระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๖            นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนัก งานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้แนวทางการดำเนินงานแก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงจาก การระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๖ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกฯ การฝึกปฏิบัติการสำรวจตามกระบวนการเรียนรู้ฯ ในการรายการการระบาดศัตรูพืช การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment