เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีเปิด แม็คโคร สาขามุกดาหาร            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมในพิธีเปิด แม็คโคร สาขามุกดาหารซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี ๕๖ ให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในห้างด้วย

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال