เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีเปิด แม็คโคร สาขามุกดาหาร            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมในพิธีเปิด แม็คโคร สาขามุกดาหารซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี ๕๖ ให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในห้างด้วย

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment