การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال