การประชุมคณะทำงานประสานแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


            นายสินสมุทร โนนมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال