รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบกล้าพันธุ์ยางพารา


            เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้นั้น มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมารับปัจจัยการผลิตประมาณ ๑,๕๐๐ ราย ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال